Search & book

Kanál Koschener

Splavné propojení mezi jezerem Senftenberger a Geierswalder See (dříve: schéma 12). Od června 2013 je kanál otevřen pro veřejnost. V kanálu jsou z důvodu efektivního a bezpečného provozu umístěny dopravní značky, semafory a textové tabule. Prostřednictvím simplexního zařízení může být požadován průjezd se stráží.

Pravidla chování v rámci kanálu Koschener

 • Dbejte opatrnosti a berte ohledy. Navzájem si pomáhejte, obzvláště pak méně zkušeným kapitánům. Mějte strpení – každý jednou začínal. Buďte trpěliví.
 • Dodržujte světelné signály a textové cedule (vjezdy do tunelu, příbřežní terminály, plavební komora), případně pokyny stráže.
 • Prvně vjíždějí velké lodě, následně malé lodě. Prvně předjíždějte vpravo, následně využijte také levou stranu. Plavební komoru využívejte tak, aby měly místo všechny lodě, které chtějí proplout. Upevněte loď (ideálně tu poslední) tak, aby bylo možné ovládat modrou a červenou spínací páku. Prosím stiskněte modrou ovládací páku teprve, jakmile vplují všechny lodě. Červená páka slouží pouze pro nouzové situace a zastavuje plavbu.
 • Neupevňujte lodě v plavební komoře – výška vodní hladiny se mění. Používejte pomocné prostředky (např. třímetrové provazy a háky). Lodě upevňujte/držte co nejvíce ve středu nebo na přídi a zádi. Jinak se může loď otočit. Abyste zabránili zbytečnému obtěžování hlukem, vypněte prosím motory. 
 • Z plavební komory plujte pomalu, postupně a ohleduplně.
 • Nastupování a vystupování v plavební komoře je dovoleno pouze v nouzových případech.
  Pro komunikaci s personálem plavební komory používejte prosím v nutných případech oranžové telefonní sloupy. Tísňové volání (112) na telefonních sloupech používejte pouze ve skutečně nouzových případech!

solárního katamaránu Wave

cca 10.10 - 10.50 h (odjezd 10.00 h Senftenberg)
cca 12.40 - 13.20 h (odjezd 12.30 h Geierswalde)
cca 14.40 - 15.20 h (odjezd 14.30 h Senftenberg)
cca 16.25 - 17.05 h (odjezd 16.15 h Geierswalde)

Wave

Provozní dobaWave

 

Kanál je otevřený denně:

 • V dubnu od 09.00 do 20.00 h

 • V květnu od 09.00 do 21.00 h

 • Červen–srpen od 09.00 do 22.00 h

 • V září od 09.00 do 20.00 h

 • V říjnu od 09.00 do 18.00 h

 

Wave